04910: L. Kirke - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5370
obo@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Kroner
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Kroner
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Avtalte årsverk
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Kroner
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Døpte i prosent av antall fødte:
Prosent
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Prosent
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Prosent
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Antall
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Antall
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Antall
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Antall
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Personer
Kirkeofringer pr. medlem:
Kroner
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Prosent
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Prosent
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Kroner
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
1.1.
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
1.1.
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Døpte i prosent av antall fødte:
1.1.
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
1.1.
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
1.1.
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
1.1.
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
1.1.
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
1.1.
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
1.1.
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
1.1.
Kirkeofringer pr. medlem:
1.1.
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
1.1.
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
1.1.
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
1.1.
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Forløp (periodesum)
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Forløp (periodesum)
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Forløp (periodesum)
Døpte i prosent av antall fødte:
Forløp (periodesum)
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Forløp (periodesum)
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Forløp (periodesum)
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Forløp (periodesum)
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Forløp (periodesum)
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Forløp (periodesum)
Kirkeofringer pr. medlem:
Forløp (periodesum)
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Forløp (periodesum)
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Forløp (periodesum)
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Forløp (periodesum)
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Forløp (periodesum)
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Nei
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Nei
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Nei
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Nei
Døpte i prosent av antall fødte:
Nei
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Nei
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Nei
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Nei
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Nei
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Nei
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Nei
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Nei
Kirkeofringer pr. medlem:
Nei
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Nei
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Nei
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Nei
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Nei
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner:
Nei
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger:
Nei
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger:
Nei
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner:
Nei
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger:
Nei
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere:
Nei
Døpte i prosent av antall fødte:
Nei
Konfirmerte i prosent av 15-åringer:
Nei
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde:
Nei
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem:
Nei
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger:
Nei
Gudstjenester pr. 1000 innbygger:
Nei
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger:
Nei
Deltakere konserter og kulturarrangement per innbygger:
Nei
Kirkeofringer pr. medlem:
Nei
Andel kirkeofringer til egen virksomhet:
Nei
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere:
Nei
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter:
Nei
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner:
Nei
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken