04909: K. Kultur - nøkkeltall (K) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 65 Valgte

Søk

region

I alt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Prosent
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Prosent
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Prosent
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Prosent
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Prosent
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Prosent
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Kroner
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Bøker
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Bøker
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Bøker
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Media
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Antall
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Bøker
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Antall
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Bøker
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Media
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Personer
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Antall
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Kroner
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Personer
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Prosent
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Kroner
Antall innbyggere per kinosete:
Personer
Besøk per kinoforestilling:
Kinobesøk
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Kroner
Antall fritidssenter:
Antall
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Timer
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Antall
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Årsverk
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Kroner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Frivillige lag
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Kroner
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Prosent
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (f373):
1.1.
Netto driftsutgifter til museer (f375):
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
1.1.
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
1.1.
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
1.1.
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
1.1.
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
1.1.
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
1.1.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
1.1.
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
1.1.
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
1.1.
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
1.1.
Antall innbyggere per kinosete:
1.1.
Besøk per kinoforestilling:
1.1.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
1.1.
Antall fritidssenter:
1.1.
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
1.1.
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
1.1.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
1.1.
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
1.1.
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
1.1.
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Forløp (periodesum)
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Forløp (periodesum)
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Forløp (periodesum)
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Forløp (periodesum)
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Forløp (periodesum)
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Forløp (periodesum)
Antall innbyggere per kinosete:
Forløp (periodesum)
Besøk per kinoforestilling:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Forløp (periodesum)
Antall fritidssenter:
Forløp (periodesum)
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Forløp (periodesum)
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Forløp (periodesum)
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Forløp (periodesum)
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Forløp (periodesum)
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Forløp (periodesum)
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Forløp (periodesum)
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Nei
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Nei
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Nei
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Nei
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Nei
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Nei
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Nei
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Nei
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Nei
Antall innbyggere per kinosete:
Nei
Besøk per kinoforestilling:
Nei
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Nei
Antall fritidssenter:
Nei
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Nei
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Nei
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Nei
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370):
Nei
Netto driftsutgifter til kino (f373):
Nei
Netto driftsutgifter til museer (f375):
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377):
Nei
Netto driftsutgifter til idrett (F380):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381):
Nei
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383):
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ):
Nei
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
Nei
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) per innbygger:
Nei
Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger:
Nei
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt:
Nei
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år:
Nei
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over:
Nei
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger:
Nei
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek:
Nei
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek:
Nei
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Besøk i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger:
Nei
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger:
Nei
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek:
Nei
Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent):
Nei
Netto driftsutgifter til kino per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kino per besøkende:
Nei
Antall innbyggere per kinosete:
Nei
Besøk per kinoforestilling:
Nei
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år:
Nei
Antall fritidssenter:
Nei
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år:
Nei
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter:
Nei
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd:
Nei
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd:
Nei
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker:
Nei
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (M. og R.)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter
Indikatoren er videre definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)
Innholdet i variabelen «Netto driftsutgifter» kan variere mellom bibliotekene, da det kan forekomme ulik praksis av føring av husleiekostnader og kostnader knytt til leie og drifting av lokaler. En bør derfor være varsom med sammenligning av nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kino (f373)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til museer (f375)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til idrett (F380)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 )
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)
Innholdet i variabelen «Netto driftsutgifter» kan variere mellom bibliotekene, da det kan forekomme ulik praksis av føring av husleiekostnader og kostnader knytt til leie og drifting av lokaler. En bør derfor være varsom med sammenligning av nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger
Innholdet i variabelen «Netto driftsutgifter» kan variere mellom bibliotekene, da det kan forekomme ulik praksis av føring av husleiekostnader og kostnader knytt til leie og drifting av lokaler. En bør derfor være varsom med sammenligning av nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger
Innholdet i denne indikatoren endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt
Innholdet i telleren endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år
Innholdet i telleren endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over
Fra 2016 inneholder indikatoren kun førstegangslån av voksenlitteratur, kan ikke sammenlignes med tidligere år.
Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger
Innhold endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek
Innhold i telleren er endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år
Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek
Innhold i telleren er endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek
Innhold i telleren er endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.
Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger
For Stavanger er folkebiblioteket et foretak som fører særregnskap. Derfor fremgår ikke lønnsutgifter fra kommuneregnskapet.
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek
Årsverk i alt er endret f.o.m 2002, innehold ikke 'andre årsverk'.
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kino per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kino per besøkende
Fra 2008 er besøkstall for Bygdekinoen A/S tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separt for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Besøk per kinoforestilling
Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen A/S tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separt for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Antall fritidssenter
Indikatoren er ny i 2009.
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd
Denne indikatoren er ny i 2007. Grunnlag for beregningen av tilskuddet er hentet fra kommuneregnskapet f231, art 470.
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd
Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd
Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år
Fra 2014 gir GSIinformasjon om antall elever i grunnskolealder i andre kommuner enn vertskommunen. dIndikatoren vil derfor gi et mer korrekt tall.Før 2014 var ikke antall elever i grunnskolealder i kommunenes kultur- og musikkskole alltid direkte sammenlignbart med antall 6-15 åringer i kommunen. Dette kan være på grunn av elever til/fra andre kommuner og registreringer av elever i interkommunale kultur- og musikkskoler. I kommuner 'med høy' dekningsgrad kan det være elever i den interkommunale musikkskolen som er registrert i denne kommunen. Kommuner med 'null' i denne indikatoren kan likevel ha elever i en interkommunal musikkskole som er lokalisert i annen kommune. Den kommunen som innehar eller administrerer den interkommunale musikkskolen vil da i de fleste tilfeller ha unormal høy dekningsgrad.
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Brukerveiledning for statistikkbanken