Elevar i grunnskolen

04897: D. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall (K) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 61 Valgte

Søk

region

I alt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2017
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5626
rhe@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger:
Kroner
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år:
Kroner
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Kroner
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn:
Prosent
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt:
Prosent
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss:
Prosent
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO:
Prosent
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO:
Prosent
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass:
Prosent
Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Kroner
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev:
Kroner
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen:
Kroner
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker:
Kroner
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev:
Kroner
Leie av lokaler og grunn (222), per elev:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss:
Kroner
Elever per kommunal skole:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn:
Personer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Personer
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
Prosent
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
Prosent
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
Grunnskolepoeng
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor:
Prosent
Andel lærere som er 40 år og yngre:
Prosent
Andel lærere som er 50 år og eldre:
Prosent
Andel lærere som er 60 år og eldre:
Prosent
Andel lærere i heltidsstilling:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger:
1.1.
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
1.1.
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn:
1.1.
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt:
1.1.
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO:
1.1.
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO:
1.1.
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass:
1.1.
Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
1.1.
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev:
1.1.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen:
1.1.
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker:
1.1.
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev:
1.1.
Leie av lokaler og grunn (222), per elev:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss:
1.1.
Elever per kommunal skole:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn:
1.1.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
1.1.
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
1.1.
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor:
1.1.
Andel lærere som er 40 år og yngre:
1.1.
Andel lærere som er 50 år og eldre:
1.1.
Andel lærere som er 60 år og eldre:
1.1.
Andel lærere i heltidsstilling:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Forløp (periodesum)
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn:
Forløp (periodesum)
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt:
Forløp (periodesum)
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss:
Forløp (periodesum)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO:
Forløp (periodesum)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO:
Forløp (periodesum)
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass:
Forløp (periodesum)
Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev:
Forløp (periodesum)
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen:
Forløp (periodesum)
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev:
Forløp (periodesum)
Leie av lokaler og grunn (222), per elev:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss:
Forløp (periodesum)
Elever per kommunal skole:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Forløp (periodesum)
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
Forløp (periodesum)
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
Forløp (periodesum)
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Forløp (periodesum)
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor:
Forløp (periodesum)
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor:
Forløp (periodesum)
Andel lærere som er 40 år og yngre:
Forløp (periodesum)
Andel lærere som er 50 år og eldre:
Forløp (periodesum)
Andel lærere som er 60 år og eldre:
Forløp (periodesum)
Andel lærere i heltidsstilling:
Forløp (periodesum)
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning:
Forløp (periodesum)
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
Forløp (periodesum)
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger:
Nei
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år:
Nei
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Nei
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn:
Nei
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss:
Nei
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO:
Nei
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO:
Nei
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass:
Nei
Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Nei
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev:
Nei
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen:
Nei
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker:
Nei
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev:
Nei
Leie av lokaler og grunn (222), per elev:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss:
Nei
Elever per kommunal skole:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Nei
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
Nei
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
Nei
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
Nei
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Nei
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor:
Nei
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor:
Nei
Andel lærere som er 40 år og yngre:
Nei
Andel lærere som er 50 år og eldre:
Nei
Andel lærere som er 60 år og eldre:
Nei
Andel lærere i heltidsstilling:
Nei
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning:
Nei
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
Nei
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger:
Nei
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år:
Nei
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år:
Nei
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Nei
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger:
Nei
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger:
Nei
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn:
Nei
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt:
Nei
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss:
Nei
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO:
Nei
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO:
Nei
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass:
Nei
Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Nei
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev:
Nei
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen:
Nei
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker:
Nei
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev:
Nei
Leie av lokaler og grunn (222), per elev:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss:
Nei
Elever per kommunal skole:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn:
Nei
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn:
Nei
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn:
Nei
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn:
Nei
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng:
Nei
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Nei
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor:
Nei
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor:
Nei
Andel lærere som er 40 år og yngre:
Nei
Andel lærere som er 50 år og eldre:
Nei
Andel lærere som er 60 år og eldre:
Nei
Andel lærere i heltidsstilling:
Nei
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning:
Nei
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning:
Nei
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2011, er spesialskoler og elever ved spesialskoler inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Det betyr at tallet på skoler, elever, spesialundervisning, årstimer og gruppestørrelse ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år. Elevtallet er korrigert i ettertid, slik at det er sammenlignbart fra 2008 og fremover. Personelltall publiseres i juni. Funksjon 214-spesialskoler, utgikk fom. regnskapsåret 2013. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (Møre og Romsdal)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger
Fjernet 223 fra beregningen fra 2010.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år
Endret tittel og innhold til netto driftsutgifter fra 2010. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter
For 2010 og 2011 er det ikke tall for deltakere som har norsk med samfunnskunnskap. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring
Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring
Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren. Fra og med 2013 er også tilrettelagt opplæring inkludert i denne indikatoren.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt
Fra og med 2010 er driftsansvar privat inkludert i teller og nevner.
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss
Fra og med 2010 er driftsansvar privat med i teller og nevner.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev
Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev
Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen
Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen
Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.
Leie av lokaler og grunn (222), per elev
Indikatoren har endret innhold f.o.m. regnskapsåret 2008. F.o.m 2008 vises de faktiske husleieutgiftene ved leie av lokaler og grunn fra eksterne. Tall for tidligere årganger kan også omfatte internhusleie mellom enheter/etater innad i kommunen. Dette kan påvirke tallene slik at indikatoren for de tidligere årene ikke nødvendigvis viser kun ekstern husleie, og heller ikke reell endring i leieforholdene fra et år til annet.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss
Teller endret til korrigert brutto driftsutgifter i 2010. Nevner inkluderer driftsansvar privat fra 2010.
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Det er brudd i tidsserien fra 2006 til 2007. Dette skyldes at metoden for beregning av grunnskolepoeng er endret. T.o.m. 2006 ble grunnskolepoeng beregnet som summen av elevenes karakterer i 11 fag. F.o.m. 2007 summeres alle tallkarakterene og deretter deles på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det er brudd i tidsserien fra 2007 til 2008. F.o.m 2008 blir alle elever med grunnskolepoeng=0 holdt utenfor. (Dvs. elever som har færre enn 8 karakterer blir holdt utenfor). Ved publiseringen i 2013 blir det publisert tall for landet og fylker for denne indikatoren.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Det er brudd i tidsserien fra 2010 til 2011. Fra 2011 telles bare elever som var 16 år i statistikkåret.
Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel lærere som er 40 år og yngre
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel lærere som er 50 år og eldre
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel lærere som er 60 år og eldre
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel lærere i heltidsstilling
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

Brukerveiledning for statistikkbanken