04709: Omsetning og kjøpesum for boligeiendommer med bygning i fritt salg (K) 2007K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5279
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
1000 kr
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Omsetninger:
Slutten av kvartalet
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Målemetode
Omsetninger:
Situasjon (tidspunkt)
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Situasjon (tidspunkt)
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Situasjon (tidspunkt)
Pristype
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Løpende priser
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Løpende priser
Kalenderjustert
Omsetninger:
Nei
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Nei
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Nei
Sesongjustert
Omsetninger:
Nei
Samlet kjøpesum (1 000 kr):
Nei
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

3. kvartal og 4. kvartal 2017 er foreløpige tall.
Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boliger. Boligeiendom omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkl. leiegårder o.l. Sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen av bestemte boligtyper. Gjennomsnittlig kjøpesum blir derfor ikke publisert på kommunenivå
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken