04475: Alkoholstatistikk, etter type drikkevare 2002K1 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

type drikkevare

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 65 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.06.2018
Kontakt
Jennifer Emilie Sørli, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1462
jem@ssb.no

Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1431
cam@ssb.no

Måleenhet
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, vareliter:
1000 liter
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, alkoholliter:
1000 liter
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, vareliter:
liter
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, alkoholliter:
liter
Referansetid
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, vareliter:
Slutten av kvartalet
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, alkoholliter:
Slutten av kvartalet
Målemetode
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, vareliter:
Forløp (periodesum)
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, alkoholliter:
Forløp (periodesum)
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, vareliter:
Gjennomsnitt
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, alkoholliter:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, vareliter:
Nei
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, alkoholliter:
Nei
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, vareliter:
Nei
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, alkoholliter:
Nei
Sesongjustert
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, vareliter:
Nei
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer, alkoholliter:
Nei
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, vareliter:
Nei
Omsetning av alkoholholdige drikkevarer per innbygger 15 år og over, alkoholliter:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken