Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

03888: Fangst, etter fiskeslag og bruk. Første halvår. Førebelse tal (avslutta serie) 2001 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Torsk , Hyse , Lange ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Fiskeridirektoratet

statistikkvariabel: Verdi (1 000 kr) , bruk: Frysing, farse, rogn

Frysing, farse og rogn er medrekna skrelte reker.

statistikkvariabel: Verdi (1 000 kr) , bruk: Salting, krydring, røyking

Salting, krydring og røyking er medrekna klippfisk.

statistikkvariabel: Verdi (1 000 kr) , bruk: Agn og annan bruk

Agn og annan bruk er medrekna brugde til oljeproduksjon.