03887: Fangst, etter fiskeslag og bruk. Førebelse tal (avslutta serie) 2003 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fangstart

Totalt 39 Valgte

Søk

bruk

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.02.2006
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Måleenhet
Mengd rund vekt (tonn):
tonn
Verdi (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Mengd rund vekt (tonn):
31.12.
Verdi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fangst levert av norske båtar. Frå og med 2000 er ikkje fangstverdi oppgitt for laks og sjøaure pga. mangelfullt berekningsgrunnlag.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
statistikkvariabel: Mengd rund vekt (tonn) , bruk: Frysing, farse, rogn
Frysing, farse og rogn er medrekna skrelte reker.
statistikkvariabel: Mengd rund vekt (tonn) , bruk: Salting, krydring, røyking
Salting, krydring og røyking er medrekna klippfisk.
statistikkvariabel: Mengd rund vekt (tonn) , bruk: Agn og annan bruk
Agn og annan bruk er medrekna brugde til oljeproduksjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken