Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

03887: Fangst, etter fiskeslag og bruk. Førebelse tal (avslutta serie) 2003 - 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ål , Laks, sjøaure , Lodde ,

Valgt 0 av totalt 39

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fangst levert av norske båtar. Frå og med 2000 er ikkje fangstverdi oppgitt for laks og sjøaure pga. mangelfullt berekningsgrunnlag. Kjelde: Fiskeridirektoratet

statistikkvariabel: Mengd rund vekt (tonn) , bruk: Frysing, farse, rogn

Frysing, farse og rogn er medrekna skrelte reker.

statistikkvariabel: Mengd rund vekt (tonn) , bruk: Salting, krydring, røyking

Salting, krydring og røyking er medrekna klippfisk.

statistikkvariabel: Mengd rund vekt (tonn) , bruk: Agn og annan bruk

Agn og annan bruk er medrekna brugde til oljeproduksjon.