Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
03750: Legespesialister og kliniske psykologer med driftsavtale. Årsverk og avtaler, etter spesialitet, tilskuddsklasse og helseforetak 1990 - 2019
Sist endret
14.08.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk:
årsverk
Driftsavtaler:
driftsavtaler
Årsverk per 100 000 innbyggere:
årsverk per 100 000 innbyggere
Referansetid
Avtalte årsverk:
31.12.
Driftsavtaler:
31.12.
Årsverk per 100 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
spesialitet
tilskuddsklasse
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 34 Valgte 0

spesialitet

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
tilskuddsklasse

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
spesialitet
Kirurgi
Kirurgi inkluderer generell kirurgi, thoraxkirurgi, urologi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og karkirurgi.
år
2018
Tall for 2018 ble korrigert 25. august 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken