Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

03750: Legespesialister og kliniske psykologer med driftsavtale. Årsverk og avtaler, etter spesialitet, tilskuddsklasse og helseforetak 1990 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
spesialitet
tilskuddsklasse
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Aker universitetssykehus HF (2002-2008) ,

Valgt 0 av totalt 34

spesialitet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Indremedisin , Hud- og veneriske sykdommer ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

tilskuddsklasse


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
spesialitet
Kirurgi
Kirurgi inkluderer generell kirurgi, thoraxkirurgi, urologi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og karkirurgi.
år
2018
Tall for 2018 ble rettet 25. august 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken