Spesialisthelsetjenesten

03750: Legespesialister og kliniske psykologer med driftsavtale. Årsverk og avtaler, etter spesialitet, tilskuddsklasse og helseforetak 1990 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

spesialitet

Totalt 14 Valgte

Søk

tilskuddsklasse

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.03.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk:
årsverk
Driftsavtaler:
driftsavtaler
Årsverk per 100 000 innbyggere:
årsverk per 100 000 innbyggere
Referansetid
Avtalte årsverk:
31.12.
Driftsavtaler:
31.12.
Årsverk per 100 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Brukerveiledning for statistikkbanken