Byggekostnadsindeks for veganlegg

03708: Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesvegvedlikehold (1. kv. 2004=100) (avslutta serie) 1985K1 - 2004K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

arbeidstype Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 77 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.10.2004
Kontakt
Åse Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5461
wil@ssb.no

Arild Thomassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5427
art@ssb.no

Måleenhet
Byggekostnadsindeks:
indeks
Referansetid
Byggekostnadsindeks:
Midterste måned i kvartalet
Basisperiode
Byggekostnadsindeks:
(1. kv. 2004=100)
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen oppdateres ikke lenger. Er erstattet av kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger.

Brukerveiledning for statistikkbanken