Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

03512: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten (mill. kr) (F) 1998T1 - 2017T5
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

termin Velg minst en verdi

Totalt 119 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.02.2018
Kontakt
Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5435
ern@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5495
kaj@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
mill. kr
Referansetid
Omsetning:
Termin
Målemetode
Omsetning:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Omsetning:
Nei
Sesongjustert
Omsetning:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

termin
2010T2
Tall for Akershus ble rettet 21.10.2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken