Folkemengde og befolkningsendringar

01223: Folkemengd og endringar hittil i år (K) 1997K4 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 61 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.02.2018
Kontakt
Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5296
kie@ssb.no

Måleenhet
Folketalet 1. januar:
personar
Fødde:
personar
Døde:
personar
Fødselsoverskot:
personar
Innvandring:
personar
Utvandring:
personar
Innflytting, innalandsk:
personar
Utflytting, innalandsk:
personar
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
personar
Folkevekst:
personar
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
personar
Referansetid
Folketalet 1. januar:
1.1.
Fødde:
Utgangen av kvartalet
Døde:
Utgangen av kvartalet
Fødselsoverskot:
Utgangen av kvartalet
Innvandring:
Utgangen av kvartalet
Utvandring:
Utgangen av kvartalet
Innflytting, innalandsk:
Utgangen av kvartalet
Utflytting, innalandsk:
Utgangen av kvartalet
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Utgangen av kvartalet
Folkevekst:
Utgangen av kvartalet
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Utgangen av kvartalet
Målemetode
Folketalet 1. januar:
Situasjon (tidspunkt)
Fødde:
Forløp (periodesum)
Døde:
Forløp (periodesum)
Fødselsoverskot:
Forløp (periodesum)
Innvandring:
Forløp (periodesum)
Utvandring:
Forløp (periodesum)
Innflytting, innalandsk:
Forløp (periodesum)
Utflytting, innalandsk:
Forløp (periodesum)
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Forløp (periodesum)
Folkevekst:
Forløp (periodesum)
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Folketalet 1. januar:
Nei
Fødde:
Nei
Døde:
Nei
Fødselsoverskot:
Nei
Innvandring:
Nei
Utvandring:
Nei
Innflytting, innalandsk:
Nei
Utflytting, innalandsk:
Nei
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Nei
Folkevekst:
Nei
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Nei
Sesongjustert
Folketalet 1. januar:
Nei
Fødde:
Nei
Døde:
Nei
Fødselsoverskot:
Nei
Innvandring:
Nei
Utvandring:
Nei
Innflytting, innalandsk:
Nei
Utflytting, innalandsk:
Nei
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Nei
Folkevekst:
Nei
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For 4. kvartal og hele året er folketilveksten regnet som folkemengde ved utgangen av året minus folkemengde ved inngangen av året/utgangen av 4. kvartal. For første halvår og de tre første kvartalene er folketilveksten summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen.
statistikkvariabel
Innvandring
Tall for inn- og utvandringer omfatter også innenlandske flyttinger mellom fylkene.
Utvandring
Tall for inn- og utvandringer omfatter også innenlandske flyttinger mellom fylkene.

Brukerveiledning for statistikkbanken