Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere

08566: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn (F) 2003 - 2011
04617: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltagelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og alder (prosent) 2003 - 2011
04618: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og botid (prosent) 2003 - 2011
08584: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og bydeler i Oslo (B) 2007 - 2011
09392: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn (prosent) 2011 2011 - 2011
08371: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn 2003 - 2011
09395: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett, etter gruppe, landbakgrund/statsborgerskap og alder 2011 2011 - 2011
09394: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett, etter gruppe, landbakgrunn/statsborgerskap og botid 2011 2011 - 2011
08625: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn (F) 2003 - 2011
04706: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og alder (prosent) 2003 - 2011
04707: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og botid (prosent) 2003 - 2011
09393: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og statsborgerskap (prosent) 2011 2011 - 2011
08619: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn 2003 - 2011
Avslutta tidsserier
04615: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2007
08645: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og alder (avslutta serie) 2003 - 2007
08565: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2003 - 2007
04705: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og statsborgerskap (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2007
08628: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og alder (avslutta serie) 2003 - 2007
08372: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og botid (avslutta serie) 2003 - 2007
08620: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse for grupper med ulike statsborgerskap/landbakgrunn i utvalgene av utenlandske statsborgere og norske statsb. med innvandrerbakgrunn, etter statsborgerskap/landbakgr. og kjønn (avslutta serie) 2003 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken