Verdipapirforetak (opphørt)

04169: Verdipapirforetak. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
04167: Verdipapirforetak. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken