Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

04621: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd, kjønn og alder (prosent) 1983 - 2015
04622: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og bostedsstrøk (prosent) 1983 - 2015
04623: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og landsdel (prosent) 1983 - 2015
04624: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og familiefase (prosent) 1983 - 2015
04625: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og sosioøkonomisk status (prosent) 2001 - 2007
04864: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og tid (antall) 1983 - 2015
04865: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter kjønn, type lovbrudd og tid (antall) 1983 - 2015
04866: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter andel av type lovbrudd, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2015
04867: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2015
04868: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, alder og tid (prosent) 1983 - 2015
04869: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd med ukedag og tid på døgnet, kjønn og tid (prosent) 1997 - 2015
04870: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd med ukedag og tid på døgnet, alder og tid (prosent) 1997 - 2015
04871: Tilfeller av vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og helsekonsekvenser for til den utsatte, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2015
04872: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes relasjon til gjerningsperson, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2015
04873: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes relasjon til gjerningsperson, alder og tid (prosent) 1983 - 2015
04874: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel, kjønn og tid (prosent) 1997 - 2015
04875: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel, alder og tid (prosent) 1997 - 2015
06976: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og kjønn til gjerningsperson, kjønn og tid (prosent) 2007 - 2015
06977: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og kjønn til gjerningsperson, alder og tid (prosent) 2007 - 2015
04876: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og politiets kjennskap til handlingen, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2015
04877: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og politiets kjennskap til handlingen, alder og tid (prosent) 1983 - 2015
04878: Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjennskap til, etter type lovbrudd og grunn til at politiet ikke fikk kjennskap, kjønn og tid (prosent) 2001 - 2015
04879: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, kjønn og tid (prosent) 1991 - 2015
04880: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, alder og tid (prosent) 1991 - 2015
04881: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og tid på året, kjønn og tid (prosent) 1991 - 2015
04883: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og skadeverdi (i 1000 kroner), kjønn og tid (prosent) 1991 - 2015
04884: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og anmeldelse til politiet, kjønn og tid (prosent) 1991 - 2015
04885: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og anmeldelse til politiet, alder og tid (prosent) 1991 - 2015
04887: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder som ikke ble anmeldt til politiet, etter type lovbrudd og grunn til ikke å anmelde, kjønn og tid (prosent) 1991 - 2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken