Varekonsumindeksen

05333: Varekonsumindeks (2005=100) 2000M01 - 2018M01
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken