Gjennomføring i videregående opplæring

09253: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad 2005-2010 - 2011-2016
09262: Gjennomføring i videregående opplæring, etter foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (F) 1994-1999 - 2011-2016
09254: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad 1994-1999 - 2011-2016
10994: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), og fullføringsgrad (F) 1994-1999 - 2011-2016
10972: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (K) 2009-2014 - 2011-2016
10973: Gjennomføring i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt)og fullføringsgrad (K) 2009-2014 - 2011-2016
08814: Gjennomføring i videregående opplæring etter 3 år, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad 2005-2008 - 2013-2016
11552: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad 2011-2016 2011-2016 - 2011-2016
11554: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad (F) 2011-2016 2011-2016 - 2011-2016
11592: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, grunnskolepoeng, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad 2007-2012 - 2011-2016
08777: Gjennomføring i videregående opplæring, etter alder, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og sluttkompetanse 2004-2009 - 2011-2016
09326: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og status for oppnådd nivå etter fem år 1994-1999 - 2011-2016
Elever mot planlagt grunnkompetanse
11576: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad inkludert grunnkompetanse (F) 2011-2016 2011-2016 - 2011-2016
Fullføring på mer enn 5 år
11588: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), antall år etter start og fullføringsgrad (F) 2005 - 2006
Elever med innvandringsbakgrunn
09330: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, landbakgrunn og fullføringsgrad 2005-2010 - 2011-2016
11222: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), botid i Norge og fullføringsgrad 2010-2015 - 2011-2016
11223: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, innvandringskategori, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad 2006-2011 - 2011-2016
11224: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad 2006-2011 - 2011-2016
11593: Gjennomføring i videregående opplæring, etter innvandringskategori, resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad 2011-2016 2011-2016 - 2011-2016
Avslutta tidsserier
09337: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (F) (avslutta serie) 2004-2009 - 2010-2015
11261: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), antall år etter start og fullføringsgrad (avslutta serie) 2004 - 2005
08775: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, grunnskolepoeng og fullføringsgrad (avslutta serie) 2004-2009 - 2010-2015
08813: Gjennomføring i videregående opplæring, etter grunnskolepoeng, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (avslutta serie) 2004-2009 - 2010-2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken