09445: Verdipapirer registrert i VPS. Beholdninger, transaksjoner og avkastning, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) 2012K1 - 2017K4
11229: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) 2016M01 - 2017M12
11575: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, etter utstedersektor 2014K4 - 2017K4
11198: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, etter utstedersektor 2014M10 - 2017M12
11578: Obligasjonsgjeld, etter eiersektor og type sikkerhet (mill. kr) 2016K1 - 2017K4
11387: Obligasjonsgjeld, etter utstedersektor og type sikkerhet (mill. kr) 2015K4 - 2017K4
11230: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor og valuta (mill. kr) 2014M10 - 2017M12
11199: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor, opprinnelig og gjenværende løpetid (mill. kr) 2014M09 - 2017M12
Avslutta tidsserier - Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
07083: Verdipapirer registrert i VPS, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2011K4
07217: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie) 1989M01 - 2015M12
Avslutta tidsserier - Obligasjonar og sertifikat, kvartals-/månedsdata
09455: Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat, etter grupper av låntakarsektorar. Talet på emisjonar og emisjonsbeløp (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12
09454: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi (mill. kr) (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12
09456: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor og valuta (mill. kr) (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12
03658: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg til pålydande verdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999M01 - 2012M03
06560: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter grupper av låntakarsektorar (talet på emisjonar) (avslutta serie) 2005M01 - 2012M03
03744: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999M01 - 2012M03
06558: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (talet på emisjonar) (avslutta serie) 2005M01 - 2012M03
03711: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999K1 - 2006K3
07206: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2005M01 - 2012M03
06559: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter låntakarsektor (avslutta serie) 2005H1 - 2010H2
08217: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter låntakarsektor (avslutta serie) 2009H1 - 2011H2
Avslutta tidsserier - Obligasjonar og sertifikat / årsstatistikk for obligasjoner
09907: Innalandsk obligasjonsgjeld. Emisjonar i pålydande verdi, avdrag og sektor- og valutakursendringar, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2012 - 2014
09908: Innalandsk obligasjonsgjeld. Vegne nominelle rentesatsar på gjeld og emisjonar, etter låntakarsektor (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2014
09909: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2011 - 2014
06251: Innalandsk obligasjonsgjeld. Avdrag og sektor- og valutakursendringar (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2011
06252: Utferding av obligasjonar i Noreg til pålydande verdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2011
06253: Innalandsk obligasjonsgjeld. Vegne nominelle rentesatsar på gjeld og utferdingar i prosent, etter låntakarsektor (avslutta serie) 2002 - 2011
06254: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken