Vannmagasinenes fyllingsgrad (opphørt)

08181: Vannmagasinenes fyllingsgrad, etter områdeinndeling (prosent) (avslutta serie) 2006U01 - 2010U52
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken