Kommunal vannforsyning

04936: I. Vann - nøkkeltall (K) 1999 - 2016
04689: I. Vann - grunnlagsdata (K) 1999 - 2016
06400: I. Vann - kvalitet (M) (K) 2000 - 2016

Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken