Studenter i høyere utdanning

Studenter i Norge
06129: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 - 2017
05576: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og fagfelt 2000 - 2017
03814: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og skolekommune (K) 2000 - 2017
09504: Studenter på utvalgte utdanninger i høyere utdanning i Norge. Utdanningens lengde, innvandringskategori og kjønn 2011 - 2017
10821: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og skoleslag 2013 - 2017
08585: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og lærested 2014 - 2017
09168: Studenter i høyere utdanning i Norge. Utdanningsnivå og lærested 2014 - 2017
08145: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 - 2016
Studenter i Norge og studenter fra Norge i utlandet
09224: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Bosted ved 16 år (K) 2000 - 2017
08725: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn, alder og skoleslag 2010 - 2017
08823: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn og fagfelt 2001 - 2017
04478: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Foreldrenes utdanningsnivå (F) 1999 - 2017
09218: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 1992 - 2017
08091: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, kjønn og alder 2009 - 2017
08103: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, utvalgte aldergrupper og landsdel 2009 - 2017
Studenter fra Norge i utlandet
04473: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Kjønn, nivå, fagfelt og alder 1999 - 2017
04476: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Studieland og kjønn 1999 - 2017
04477: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Grupper av studieland, nivå og fagfelt 1999 - 2017
Avslutta tidsserier
03818: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder (avslutta serie) 1995 - 2010
08586: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder. Foreløpige tall (avslutta serie) 2010 - 2011
09273: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. Foreløpige tall (avslutta serie) 2010 - 2011
05575: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn og bostedsfylke ved 16 år (F) (avslutta serie) 1999 - 2010
03813: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested (avslutta serie) 1999 - 2013
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken