Befolkningens utdanningsnivå

08921: Personer 16 år og over, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (F) 1980 - 2016
09429: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (K) 1970 - 2016
09434: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (B) 2010 - 2016
09430: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, fagfelt, alder, kjønn og innvandringskategori. Absolutte tall og prosent 1980 - 2016
09599: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, innvandringskategori, kjønn og alder. Absolutte tall og prosent 1980 - 2016
11293: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og kjønn 2014 - 2016
09598: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent 1980 - 2016
09623: Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunn. Absolutte tall 2004 - 2016
11291: Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, landbakgrunn, innvandringsgrunn og kjønn 2014 - 2016
11306: Innvandrere og personer 16 år og over med uoppgitt utdanningsnivå, etter kjønn 2004 - 2016
Avslutta tidsserier
06217: Personer 16 år og over, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (F) (avslutta serie) 1970 - 2010
06983: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (K) (avslutta serie) 1970 - 2010
08088: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (B) (avslutta serie) 2007 - 2010
11294: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) 2009 - 2013
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken