Elevar i grunnskolen

03743: Elevar i grunnskolen, etter målform (F) 2002 - 2017
05232: Elevar i grunnskoleutdanning, etter årstrinn, skolen sitt eigeforhold og institusjonstype (F) 2002 - 2017
07523: Elevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, eller tilrettelagt opplæring (F) 2008 - 2017
03741: Elevar med særskild norskopplæring, etter eigeforhold og institusjonstype (F) 2002 - 2017
08624: Elevar med spesialundervisning, etter årstrinn (F) 2007 - 2017
09546: Grunnskolar, etter skolestorleik, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) 2002 - 2017
09537: Grunnskolar og elevar, etter skolestorleik (prosent) 2005 - 2017
KOSTRA
04897: D. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall (K) 1999 - 2017
06804: D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall (K) 1999 - 2017
04684: D. Grunnskoleopplæring - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
06806: D1. Konsern - Grunnskole - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
06410: D. Grunnskoleopplæring - kvalitet (K) 2006 - 2017
Avslutta tidsserier
01554: Elevar frå språklege minoritetar, etter klassesteg, organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 1994 - 1999
03742: Elevar med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring, etter morsmål (F) (avslutta serie) 2002 - 2017
01551: Elevar i grunnskolen, etter kjønn, klassesteg, organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 1993 - 2000
07522: Elevar i faste særskilde undervisningsgrupper (F) (avslutta serie) 2008 - 2010
07518: Elevar og datamaskinar, etter eigeforhold (F) (avslutta serie) 2005 - 2009
03738: Grunnskolar, etter klassesteg, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
03740: Grunnskoleelevar, etter klassesteg, skolestorleik, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
01552: Grunnskolen, etter organisasjonsform, eigeforhold og skolens storleik (talet på elevar) (K) (avslutta serie) 1994 - 2000
01555: Klasser, etter klassesteg, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 1994 - 2000
04929: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 2 (B) (avslutta serie) 2001 - 2005
04672: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 3 (B) (avslutta serie) 2001 - 2005
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken