Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)

Avslutta tidsserier
04498: U-hjelpstall fra OECD, etter land (avslutta serie) 1993 - 2014
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken