Innenlandske transportytelser

03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte 1965 - 2016
11403: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte 2010 - 2016
Avslutta tidsserier
03983: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte (avslutta serie) 1965 - 2014
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken