04163: Tannstatus, etter alder (F) 1985 - 2016
04778: Sysselsatte personer i tannhelsetjenesten, hovedarbeidsforhold, etter kjønn, alder og utdanning (F) 2003 - 2016
04779: Sysselsatte personer, hovedarbeidsforhold, i tannhelsetjenesten, etter utdanning og ukentlig avtalt arbeidstid (F) 2003 - 2016
05828: Avtalte årsverk i offentlige tannhelsetjeneste, etter utdanning (F) 2003 - 2016
05829: Avtalte årsverk i den private tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) 2002 - 2016
05680: Tannleger med og uten spesialitet med utenlandsk landbakgrunn, etter landsdel og landbakgrunn 2003 - 2016
KOSTRA
04920: G. Tannhelsetjenesten - nøkkeltall (F) 1999 - 2017
06139: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - nøkkeltall (F) 1999 - 2017
04702: G. Tannhelsetjenesten - grunnlagsdata (F) 1999 - 2017
06141: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - grunnlagsdata (F) 1999 - 2017
07148: G. Tannhelsetjenesten - kvalitet (F) 2001 - 2017
KOSTRA - ny tabellstruktur
11766: Utvalgte nøkkeltall for tannhelsetjenesten (F) 2015 - 2017
11771: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten - nøkkeltall, etter pasientgruppe (F) 2015 - 2017
11768: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten - grunnlagsdata, etter type kontakt med tannhelsetjenesten og pasientgruppe (F) 2015 - 2017
11769: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-, 12- og 18-åringer - nøkkeltall, etter alder (F) 2015 - 2017
11770: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-, 12- og 18-åringer - grunnlagsdata, etter alder og tannhelsetilstand hos indikatorårskull (F) 2015 - 2017
11773: Forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, etter personellgruppe som gjør arbeidet (F) 2015 - 2017
11772: Mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden (F) 2016 - 2017
11775: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) 2015 - 2017
11767: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - nøkkeltall (F) 2015 - 2017
11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - grunnlagsdata, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2017
Avslutta tidsserier
04815: Avtalte årsverk og fravær i form av fødselspermisjon og legemeldt sykefravær i tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) (avslutta serie) 2003 - 2006
05827: Utførte årsverk i offentlig tannhelsetjeneste, etter utdanning/yrke (F) (avslutta serie) 1992 - 2002
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken