Straffereaksjoner
10622: Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og type hovedlovbrudd. Absolutte tall 2002 - 2015
10623: Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2002 - 2015
10624: Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2002 - 2015
10625: Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og kjønn (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2002 - 2015
10626: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2002 - 2015
10627: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2011 - 2015
10628: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2002 - 2015
10629: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2015
10650: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff) (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2002 - 2015
10651: Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon og straffeutmåling. Absolutte tall og gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff 2002 - 2015
10652: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og type rettsinstans. Absolutte tall 2002 - 2015
10653: Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall 2002 - 2015
10654: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall 2002 - 2015
10655: Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall 2002 - 2015
10656: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, tidligere registrering i reaksjonsregisteret og alder. Absolutte tall 2002 - 2015
10657: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, tidligere registrering i reaksjonsregisteret og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2015
Straffede personer
10630: Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall 2005 - 2015
10631: Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2005 - 2015
10632: Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2005 - 2015
10633: Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2005 - 2015
10636: Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (F) 2005 - 2015
10634: Straffede personer, etter utvalgte hovedlovbruddsgrupper, alder og bosted (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (F) 2005 - 2015
10635: Straffede personer, etter utvalgte hovedlovbruddsgrupper, kjønn og bosted (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (F) 2005 - 2015
10637: Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2011 - 2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken