Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift

Bedrifter
08596: Hovedtall for bedrifter i industri, etter næring (SN2007) 2007 - 2015
09016: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (K) 2007 - 2015
08689: Hovedtall for bedrifter i industri (F) 2007 - 2015
08595: Hovedtall for bedrifter, etter næringsområde (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2007 - 2015
Bedrifter. Avslutta tidsserier
04537: Hovedtall for bedrifter i industri, etter utenlandsk eierandel og næringsområde (SN2002) (avslutta serie) 1989 - 2003
03325: Hovedtall for bedrifter i industri, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2008
03328: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe (K) (avslutta serie) 1999 - 2008
Foretak
07427: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2007). Foreløpige tall 2007 - 2016
08597: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2007) 2007 - 2015
07977: Hovedtall for foretak, etter næringsområde (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2007 - 2015
Foretak. Avslutta tidsserier
07019: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2008
Teknologigrad. Bedrifter og foretak
09609: Hovedtall for bedrifter og foretak i industri, etter teknologigrad (F) 2007 - 2015
Fellestabeller
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) 2010 - 2015
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) 2010 - 2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken