Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

05453: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Beregnede tall (F) 1999 - 2015
06599: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter alder og kjønn (F) 2007 - 2015
06598: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets (K) 2007 - 2015
08295: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter kjønn. (K) 1945 - 2015
06595: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn (K) 2007 - 2015
06596: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Førstegangsvelgere 20 år over og med utenlandsk bakgrunn, etter landbakgrunn (K) 2007 - 2015
05497: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere. Beregnede tall (F) 1999 - 2015
08703: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere. Utvalgte kommuner. Beregnede tall (K) 2011 - 2015
05561: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere, etter utvalgte land. Beregnede tall 1999 - 2015
06597: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn (F) 2007 - 2015
10959: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn, innvandringskategori, alder, kjønn og utvalgte kommuner (K) 2011 - 2015
06600: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter alder, kjønn og landbakgrunn 2007 - 2015
05480: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall. Utvalgte land 1999 - 2015
05474: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall (F) 1999 - 2015
08701: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Beregnede tall (K) 2011 - 2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken