Næringslivstjenester, strukturstatistikk

Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter 2007 - 2015
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F) 2007 - 2015
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter 2007 - 2015
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter 2007 - 2015
Foretak
07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall 2007 - 2016
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak 2007 - 2015
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak 2007 - 2015
08124: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak 2007 - 2015
09532: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2007). Foretak 2010 - 2015
Fellestabeller
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) 2010 - 2015
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) 2010 - 2015
Avslutta tidsserier
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2001
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2001
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2001
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie) 2000 - 2001
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
03912: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2001 - 2008
04893: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
03910: Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
04894: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
03911: Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken