Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

Bedrifter
08016: Hovedtall for næringshovedområdet (SN2007). Bedrifter (F) 2007 - 2015
08007: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter 2007 - 2015
08009: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter 2007 - 2015
08008: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter 2007 - 2015
Foretak
07420: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall 2007 - 2016
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak 2007 - 2015
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak 2007 - 2015
08014: Fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak 2008 - 2015
08013: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak 2007 - 2015
08012: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak 2007 - 2015
Fellestabeller
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) 2010 - 2015
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) 2010 - 2015
Avslutta tidsserier
03928: Nystartede og opphørte foretak, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2001 - 2007
03925: Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008
03927: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
03914: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1996 - 2008
03915: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2008
03931: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2001 - 2008
04784: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2008
03918: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1998 - 2008
03920: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1998 - 2008
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
03916: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie) 1999 - 2008
03917: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2008
03922: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008
03924: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2008
04051: Omsetning fra hovedvirksomhet, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2003
03926: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken