Småvilt- og rådyrjakt

07514: Felte småvilt (K) 2008-2009 - 2016-2017
03886: Felte småvilt (F) 1991-1992 - 2016-2017
07538: Rypejegere med utbytte. Jaktkommune (K) 2008-2009 - 2016-2017
11183: Felte rådyr, etter alder og kjønn (F) 1984-1985 - 2016-2017
07513: Felte rådyr (K) 2008-2009 - 2016-2017
Avslutta tidsserier
06109: Felte rådyr (F) (avslutta serie) 1927 - 1983
05691: Felte småvilt (avslutta serie) 1971-1972 - 1991-1992
06042: Felte småvilt (avslutta serie) 1992-1993 - 2000-2001
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken