Skogavvirkning for salg

07405: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) 2006M01 - 2017M12
09242: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) 2008K1 - 2017K4
07413: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) 2006 - 2017
06216: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (F) 1996 - 2016
08979: Avvirkning for salg (1 000 m³) 1996 - 2017
08983: Avvirkning av industrivirke for salg, etter sortiment (1 000 m³) 2007K1 - 2017K4
07410: Avvirkning av industrivirke for salg, etter sortiment (1 000 m³) 2006 - 2017
11551: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F) 2017K1 - 2017K4
11712: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F) 2017 2017 - 2017
07412: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F) 2006 - 2016
03895: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) 1996 - 2016
03795: Avvirkning for salg, etter treslag (m³) (K) 1996 - 2016
03794: Bruttoverdi. Avvirkning for salg (1 000 kr) (K) 1996 - 2016
11181: Avvirkning av vedvirke , etter virkestype (1 000 m³) 2007 - 2016
Avslutta tidsserier
06986: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (F) (avslutta serie) 1980-1981 - 1995-1996
04454: Avvirkning for salg (1 000 m³) (avslutta serie) 1923-1924 - 1995-1996
07406: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F) (avslutta serie) 2006K1 - 2017K1
06966: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) (avslutta serie) 1980-1981 - 1995-1996
03908: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag og kjøpergruppe (m³) (K) (avslutta serie) 1998 - 2014
06395: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag og kjøpergruppe (m³) (K) (avslutta serie) 1996 - 1997
06965: Avvirkning for salg, etter treslag og kjøpergruppe (m³) (K) (avslutta serie) 1980-1981 - 1995-1996
06964: Avvirkning for salg, etter treslag (m³) (K) (avslutta serie) 1980-1981 - 1995-1996
06963: Bruttoverdi. Avvirkning for salg (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 1980-1981 - 1995-1996
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken