Renter i banker og kredittforetak

Nye utlån
10729: Renter på nye utlån, etter utlånstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2017M12
10738: Renter på nye nedbetalingslån, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2017M12
10748: Renter på nye boliglån, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2017M12
Utestående lån
10745: Renter på utestående utlån, etter utlånstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2017M12
10746: Renter på utestående nedbetalingslån, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2017M12
07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent) 1979K4 - 2017K4
10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Totaltelling 2013K4 - 2017K4
Innskudd
11018: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2017M12
11019: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2017K4
Marginer
10749: Utlånsmarginer, etter sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2017M12
10700: Utlåns- innskudds- og rentemarginer. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2017K4
10701: NIBOR og Norges Banks foliorente (prosent) 2013M12 - 2017M12
Årsserier
08175: Bankenes utlåns- og innskuddsrenter. Totaltelling (prosent) 1980 - 2017
Avslutta tidsserier
10747: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (avslutta serie) 2013M12 - 2015M03
07222: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Totaltelling (prosent) (avslutta serie) 1979K4 - 2015K1
07045: Finansforetakenes gjennomsnittlige veide utlånsrenter inklusive provisjoner, innskuddsrenter og rentemarginer i bankene. Utgangen av kvartalet (prosent). Norske kroner. Publikumssektorer (avslutta serie) 1979K4 - 2014K2
09381: Pengemarkedsrente (NIBOR), styringsrenten, dagslånsrenten og bankenes rentemarginer (prosent) ved utgangen av kvartalet (avslutta serie) 1979K4 - 2014K2
08115: Utlån, etter finansforetak, låntakersektor og rentebinding (mill. kr) (avslutta serie) 2004K1 - 2014K4
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken