Reiseundersøkelsen

04463: Personer på reise, etter kjønn og reisetype (mill. personer) 2002K1 - 2017K4
04464: Personer på reise, etter aldersgruppe og reisetype (mill. personer) 2002K1 - 2017K4
11268: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) 2016K1 - 2017K4
06921: Reiser, etter transportmåte og reisetype (mill. reiser) 2008K1 - 2017K4
10140: Reiser, etter reisemål og reisetype (mill. reiser) 2013K1 - 2017K4
05717: Reiser til utvalgte land, etter formål (1 000 reiser) 2005K1 - 2017K4
11270: Overnattinger, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. overnattinger) 2016K1 - 2017K4
04529: Forbruksutgifter, etter reisetype (milliarder kr) 2002 - 2017
04491: Forbruksutgifter, etter reisetype (milliarder kr) 2002K1 - 2017K4
Avslutta tidsserier
04527: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) (avslutta serie) 2002 - 2015
04465: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) (avslutta serie) 2002K1 - 2015K4
04550: Overnattinger, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. overnattinger) (avslutta serie) 2002 - 2015
04546: Overnattinger, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. overnattinger) (avslutta serie) 2002K1 - 2015K4
03848: Ferieturer, etter kjønn og viktigste feriemål (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03849: Ferieturer, etter viktigste feriemål og alder (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03854: Ferieturer, etter viktigste feriemål og avreisetidspunkt (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03851: Ferieturer, etter viktigste feriemål og hovedtransportmiddel (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03855: Ferieturer, etter viktigste feriemål og husholdningsinntekt (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03853: Ferieturer, etter viktigste feriemål og innkvarteringstype (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03856: Ferieturer, etter viktigste feriemål og landsdel (bosted) (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03850: Ferieturer, etter viktigste feriemål og varighet (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03852: Ferieturer, etter viktigste feriemål og organisering (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2005
03842: Overnattinger, etter ferieturens varighet og viktigste feriemål (1 000 overnattinger) (avslutta serie) 2002 - 2007
03801: Personer på ferietur, etter kjønn og viktigste feriemål (1 000 personer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03839: Personer på ferietur, etter viktigste feriemål og alder (1 000 personer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03840: Personer på ferietur, etter viktigste feriemål og husholdningsinntekt (1 000 personer) (avslutta serie) 2002 - 2007
03841: Personer på ferietur, etter viktigste feriemål og landsdel (bosted) (1 000 personer) (avslutta serie) 2002 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken