Registrerte arbeidsledige

10594: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (K) 1990M01 - 2017M11
10593: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (prosent) (K) 2014M06 - 2017M11
10539: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (K) 1990M01 - 2017M11
10540: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (prosent) (K) 1999M01 - 2017M11
11021: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter utdanning (F) 2014M11 - 2017M11
10463: Personer på arbeidsmarkedstiltak, etter kjønn. Ved utgangen av måneden (K) 2014M01 - 2017M11
10464: Personer på arbeidsmarkedstiltak, etter alder. Ved utgangen av måneden (K) 2014M01 - 2017M11
Avslutta tidsserier
04471: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (prosent) (K) (avslutta serie) 1999M01 - 2014M05
09742: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (prosent) (K) (avslutta serie) 1999M01 - 2014M05
01601: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) 1977 - 1987
06900: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie) 2000 - 2013
09314: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) 1990 - 2013
10205: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie) 2000 - 2013
01603: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) 1988 - 2014
10596: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie) 2013 - 2014
09427: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (B) (avslutta serie) 2004 - 2013
09428: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (B) (avslutta serie) 2004 - 2013
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken