Ordreindeks for industri

08186: Ordrestatistikk. Industri, etter næring (SN2007) og marked (2005=100) 1990K1 - 2017K4
Avslutta tidsserier
03237: Ordrestatistikk. Industri, etter næring (SN2002) (2005=100) (avslutta serie) 1986K1 - 2008K4
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken