Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)

08400: Prisen på Brent Blend (US dollar per fat) (avslutta serie) 1998U01 - 2014U46
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken