Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Kvartalsvise tall
11130: Offentlig forvaltning. Kvartalsvise inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) 2002K1 - 2017K4
Årlige tall
10721: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) 1995 - 2017
10723: Offentlig forvaltning. Betalinger for offentlige tjenester, etter sektor og art (mill. kr) 2002 - 2017
10722: Offentlig forvaltning. Skatter og avgifter, etter sektor og art (mill. kr) 1995 - 2017
10724: Offentlig forvaltning. Stønader til husholdninger, etter sektor og art (mill. kr) 1995 - 2017
10725: Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter sektor og formål (mill. kr) 1995 - 2016
10726: Offentlig forvaltning. Lønnskostnader, vare- og tjenestekjøp og investeringer, etter sektor og formål (mill. kr) 2007 - 2016
10727: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. Bokførte verdier (mill. kr) 1995 - 2017
10909: Offentlig forvaltning. Historiske tall. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) 1978 - 2017
Avslutta tidsserier. Tall fra før hovedrevisjonen i 2014
09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
09682: Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
09683: Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter sektor og formål (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
07491: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. Bokførte verdier (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
Avslutta tidsserier. Artstabeller fra før omleggingen av tabellverket i 2009:
03659: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
03660: Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
03609: Statskassen medregnet Folketrygden. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
03661: Andre stats- og trygderegnskap. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
03662: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
03663: Kommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
03664: Fylkeskommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
03665: Sektor for skatteinnkreving mv. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
Avslutta tidsserier. Formålstabeller fra før omleggingen av tabellverket i 2009:
03668: Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter formål (avslutta serie) 1991 - 2008
03669: Statsforvaltningen. Totale utgifter, etter formål (avslutta serie) 1991 - 2008
03670: Kommuneforvaltningen. Totale utgifter, etter formål (avslutta serie) 1991 - 2008
Avslutta tidsserier. Tabeller fra nedlagt kommunestatistikk:
07710: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie) 2006 - 2010
04557: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002 - 2008
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken