Norskopplæring for voksne innvandrere

11308: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter alder og kjønn 2014 - 2016
11309: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter bostedskommune og kjønn (K) 2014 - 2016
11310: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter landbakgrunn og kjønn 2014 - 2016
11311: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter utdanningsnivå og kjønn 2014 - 2016
11312: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter botid og kjønn 2014 - 2016
11313: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter rettighetstype i introduksjonsloven og kjønn 2015 - 2016
11314: Deltakere i norskopplæring for asylsøkere 2014 - 2016
Avslutta tidsserier
10128: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter alder ved innvandring og kjønn (avslutta serie) 2010 - 2014
10127: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter fylke og kjønn (F) (avslutta serie) 2010 - 2014
10278: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter bostedskommune og kjønn (K) (avslutta serie) 2010 - 2014
09942: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) 2010 - 2014
10130: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter innvandringsgrunn og kjønn (avslutta serie) 2010 - 2014
10142: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) 2010 - 2014
10129: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsykere, etter botid og kjønn (avslutta serie) 2010 - 2014
10614: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og innvandringsgrunn (avslutta serie) 2011 - 2013
10615: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og landbakgrunn (enkeltland) (avslutta serie) 2011 - 2013
10617: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og fylke (F) (avslutta serie) 2011 - 2013
10618: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og utdanningsnivå (avslutta serie) 2011 - 2013
10606: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og kjønn (avslutta serie) 2011 - 2013
10616: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og om kandidatene er innenfor eller utenfor ordningen med offentlig norskopplæring (avslutta serie) 2011 - 2012
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken