Museum og samlingar

09538: Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar (F) 2004 - 2016
09539: Museum og samlingar. Besøk, etter type besøk (F) 2001 - 2016
09540: Museum og samlingar. Utstillingar, etter type utstilling (F) 2001 - 2016
09541: Museum og samlingar. Gjenstandar, etter type gjenstand (F) 2001 - 2016
09542: Museum og samlingar. Inntekter og utgifter (mill. kr) (F) 2001 - 2016
08885: Museum og samlingar. Årsverk (F) 2001 - 2016
Avslutta tidsserier
08883: Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar, etter museumstype (F) (avslutta serie) 2004 - 2010
03447: Museum og samlingar, etter museumstype (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
03504: Museum og samlingar. Besøk, etter museumstype og type besøk (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
03816: Museum og samlingar. Utstillingar, etter museumstype og type utstilling (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
03572: Museum og samlingar. Gjenstandar, etter museumstype og type gjenstand (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
03571: Museum og samlingar. Kulturhistoriske bygningar, etter museumstype (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
03573: Museum og samlingar. Inntekter og utgifter, etter museumstype (kr) (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
03574: Museum og samlingar. Årsverk i alt og årsverk i faste stillingar, etter museumstype (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
08884: Museum og samlingar. Besøk, utstillingar og gjenstandar, etter talet på besøk i kvintilar (avslutta serie) 2006 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken