Mattilsynet - StatRes (opphørt)

Avslutta tidsserier
09071: StatRes. Mattilsynet. Ressursinnsats (avslutta serie) 2009 - 2013
09087: StatRes. Mattilsynet. Aktiviteter og tjenester. Kontroller, andre tilsyn (avslutta serie) 2009 - 2013
09088: StatRes. Mattilsynet. Aktiviteter og tjenester. Regelverksutvikling (avslutta serie) 2009 - 2013
09094: StatRes. Mattilsynet. Aktiviteter og tjenester. Overvåking og kartlegging (prøver) (avslutta serie) 2009 - 2013
09069: StatRes. Mattilsynet. Antall utførte tilsyn, etter tilsynsområde (avslutta serie) 2009 - 2013
09091: StatRes. Mattilsynet. Resultater. Kommunisere og veilede (avslutta serie) 2009 - 2013
09092: StatRes. Mattilsynet. Resultater. Overvåkning og kartleggingsprøver. Prøver som avdekker sykdom, skadedyr og fremmedstoffer (prosent) (avslutta serie) 2009 - 2013
09093: StatRes. Mattilsynet. Resultater. Regelverksutvikling (prosent) (avslutta serie) 2009 - 2013
09089: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer. Dyrehelse. Besetninger med funn av sykdom (avslutta serie) 2009 - 2013
09090: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer. Fiskehelse. Lokaliteter med funn av sykdom (avslutta serie) 2009 - 2013
09095: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer. Mattrygghet. Matforgiftninger der smitten har skjedd i Norge (avslutta serie) 2009 - 2013
09070: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer for plantehelse. Funn av planteskadegjørere (avslutta serie) 2009 - 2013
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken