Ofre for anmeldte lovbrudd

08631: Lovbrudd anmeldt, etter type fornærmet, lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Absolutte tall 2004 - 2016
08632: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter bosted og alder (F) 2004 - 2016
08633: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter bosted og kjønn (F) 2004 - 2016
08634: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og alder 2004 - 2016
08635: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og kjønn 2004 - 2016
08636: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke, kommunestørrelse, sentralitet) (F) 2004 - 2016
08637: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2004 - 2016
08638: Personoffer for anmeldte lovbrudd, etter type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2004 - 2016
11624: Personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter kjønn og alder. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2004 - 2016
11625: Personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter bosted og alder (F). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2004 - 2016
11626: Personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter bosted og kjønn (F). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2004 - 2016
11627: Personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter bosted (fylke, kommunestørrelse, sentralitet) og utsatthet i egen bostedskommune (F). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2009 - 2016
11628: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter antall lovbrudd og alder. Absolutte tall 2004 - 2016
11629: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter antall lovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2004 - 2016
Avslutta tidsserier
08639: Personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2004 - 2014
08640: Personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter bosted og alder (F) (avslutta serie) 2004 - 2014
08641: Personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter bosted og kjønn (F) (avslutta serie) 2004 - 2014
08642: Personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter bosted (fylke, kommunestørrelse, sentralitet) og utsatthet i egen bostedskommune (F) (avslutta serie) 2009 - 2014
08643: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter antall lovbrudd og alder (avslutta serie) 2004 - 2014
08644: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter antall lovbrudd og kjønn (avslutta serie) 2004 - 2014
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken