Lønn, alle ansatte

11536: Årslønn for ansatte, etter sektor 2015 - 2017
11417: Årslønn for ansatte, etter næring 2015 - 2017
11418: Lønn for ansatte, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2017
11419: Lønn for ansatte, etter yrkesgruppe, sektor, næring, kjønn og arbeidstid 2015 - 2017
11420: Lønn for ansatte, etter sektor, utdanning, næring, kjønn og arbeidstid 2015 - 2017
11421: Lønn for ansatte, etter sektor, alder, næring, kjønn og arbeidstid 2015 - 2017
11422: Lønn for ansatte etter region, yrkesgrupper, kjønn og arbeidstid (F) 2015 - 2017
11423: Lønn for ansatte, etter kjønn, desil og sektor 2015 - 2017
Avslutta tidsserier
08053: Gjennomsnittlig, median og kvartil månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde (SN2007) og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
08054: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler (avslutta serie) 2008 - 2015
08055: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
08056: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde (SN2007) og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
08057: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
08059: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, sektor, kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
08702: Beregnet årslønn for heltidsekvivalenter, alle ansatte, etter område (avslutta serie) 2009 - 2015
05607: Gjennomsnittlig, median og kvartil månedsfortjeneste for heltidsansatte, etter næringshovedområde (SN2002) og kjønn (avslutta serie) 1997 - 2008
06574: Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler (avslutta serie) 1997 - 2008
05218: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie) 1997 - 2008
03837: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde og kjønn (avslutta serie) 1997 - 2008
05220: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) 1997 - 2008
06483: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, kjønn og sektor (avslutta serie) 1997 - 2008
05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2003 - 2008
06949: Gjennomsnittlig månedslønn og gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for heltidsansatte, etter næringshovedområde (avslutta serie) 2004 - 2008
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet
07654: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie) 2008 - 2015
07656: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07657: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015
07658: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07659: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07660: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07661: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter yrke (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
07454: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Heltidsekvivalenter, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
07449: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07451: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07455: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007), kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07453: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i fiskeoppdrett
07929: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07930: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07931: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07932: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting
07476: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
07504: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07472: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07473: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07475: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i helseforetakene
07771: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
07767: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07770: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07815: Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2014
07769: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet
07728: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie) 2008 - 2015
07730: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07731: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07732: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07733: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i industri
07651: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i industri, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
07648: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07649: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07650: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07638: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015
07639: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon
07597: Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
07599: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07600: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
08578: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
08567: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet
07819: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07816: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
08683: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn, næring og yrke (avslutta serie) 2008 - 2015
08684: Ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn, næring (SN2007) og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid
07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
07834: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07835: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07836: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07839: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07841: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift
07593: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07590: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07591: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07592: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom
07463: Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
07448: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07461: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07462: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07512: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i personlige tjenester
07823: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
07824: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07825: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07826: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07828: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07829: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i privat undervisning
07719: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter per 1. oktober, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
07721: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07722: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07723: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07724: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07725: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester
07774: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
07776: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07773: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07775: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og utdanningnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07785: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015
07777: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- , sosial- og omsorgstjenester, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i samferdsel
07716: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
07712: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07714: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07715: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07713: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015
07718: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i landtransport, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07734: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lufttransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07735: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i post- og distribusjonsvirksomhet, etter yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07755: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lagring og andre tjenester tilknyttet transport, etter yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07753: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sjøtransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i staten
08568: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2009 - 2015
08569: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2009 - 2015
08573: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2009 - 2015
08572: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2007) (avslutta serie) 2009 - 2015
08570: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2007) (avslutta serie) 2009 - 2015
08571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie) 2009 - 2014
08574: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie) 2009 - 2014
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i varehandel
07333: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
07329: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07330: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07331: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07332: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie) 2008 - 2015
08772: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2009 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for tilsette i finanstenester
07464: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07465: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07466: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07467: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07469: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for tilsette i kraftforsyning
07882: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07883: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
08690: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07886: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
Avslutta tidsserier – Lønn for tilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd
07899: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og aldersgrupppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07897: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015
07898: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
07900: Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken