Leiemarkedsundersøkelsen

09897: Predikert månedlig leie, etter prissone, antall rom og bruksareal (kr) 2012 - 2017
09895: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og antall rom (kr) 2012 - 2017
06230: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter leieforholdets lengde (kr) 2006 - 2017
09896: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) 2012 - 2017
Avslutta tidsserier
09894: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori (kr) (avslutta serie) 2012 - 2013
06257: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr kvm, etter prissone (kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2012K3
06258: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr kvm, etter antall rom (kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2012K3
06221: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
06226: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og antall rom (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
06229: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og hustype (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
06227: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og bruksareal (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
06231: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, i Oslo/Bærum med profesjonelle utleiere, etter antall rom (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
06232: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken