Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) 2008 - 2016
09292: Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator (K) 2008 - 2016
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken