Konsumprisindeksen

Månedstall (basisår 2015)
03013: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979M01 - 2018M04
11117: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 - 2018M04
05327: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) 1995M01 - 2018M04
11119: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 - 2018M04
06444: KPI og KPI-JAE sesongjustert (2015=100) 1985M01 - 2018M04
08981: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (2015=100) 1920 - 2018
08183: Konsumprisindeks, historisk serie (2015=100) 1920M03 - 2018M04
Årstall (basisår 2015)
03014: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979 - 2017
11118: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015 - 2017
11120: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015 - 2017
05335: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) 1995 - 2017
08184: Konsumprisindeks, historisk serie (2015=100) 1865 - 2017
Avslutta tidsserier
Månedtall (basisår 1998 eller 1999) - Avslutta tidsserier
11446: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (1998=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2016M12
11447: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) 1995M01 - 2016M12
11448: KPI og KPI-JAE sesongjustert (juli 1999=100) (avslutta serie) 1985M01 - 2016M12
11449: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (1998=100) (avslutta serie) 1920 - 2016
03362: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2015M12
05331: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100) (avslutta serie ) 2002M12 - 2015M12
04494: KPI-JA for varer og tjenester, etter leveringssektor. Måneds- og 12-månedersendring i prosent (avslutta serie) 2003M01 - 2004M12
04488: KPI-JA og KPI-JAE, måneds- og 12-månedersendring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) 1995M01 - 2004M12
03651: Prisindeks for detaljhandel, etter næring (SN94) (1998=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2004M04
Årstall (basisår 1998 eller 1999) - Avslutta tidsserier
11450: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2016
03363: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2015
05332: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100) (avslutta serie ) 2003 - 2015
11451: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) 1995 - 2016
11452: Konsumprisindeks, historisk serie (1998=100) (avslutta serie) 1865 - 2016
04493: KPI-JA og KPI-JAE, endring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) 1995 - 2004
05825: Utgåtte representantvarer (matvarer) (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2004
03654: Prisindeks for detaljhandel, etter næring (SN94) (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2003
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken