Sysselsatte på korttidsopphold

11613: Sysselsatte (20-66 år), etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal 2008K4 - 2017K4
08435: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4
11610: Sysselsatte (20-66 år), etter bosettingsstatus, arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F) 2008K4 - 2017K4
11612: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder, arbeidsstedsfylke og næring (SN2007). 4. kvartal (F) 2008K4 - 2017K4
08069: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn, kjønn og alder. 4. kvartal 2003K4 - 2017K4
Avslutta tidsserier
06135: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4
06134: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, arbeidsstedsfylke og næring (SN2002) (F) (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4
06132: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2002) og organisasjonsform (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4
08070: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F) (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4
06111: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder og landbakgrunn (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4
06475: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4
06110: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4
08068: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2007). 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4
08067: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007) og organisasjonsform. 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2014K4
08079: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2015K4
08065: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007), kjønn og alder. 4. kvartal (avslutta serie) 2008K4 - 2015K4
08081: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. Årstall (F) (avslutta serie) 2007 - 2014
08077: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og kjønn. Årstall (avslutta serie) 2007 - 2014
08083: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2007). Årstall (avslutta serie) 2008 - 2014
08080: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007), kjønn og alder. Årstall (avslutta serie) 2008 - 2014
08078: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). Årstall (avslutta serie) 2008 - 2014
07281: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn. Årstall (avslutta serie) 2006 - 2013
08071: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). Årstall (avslutta serie) 2008 - 2013
07280: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2006 - 2008
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken