Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Representanter
01182: Kommunestyrevalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) 1979 - 2015
01183: Fylkestingsvalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) 1975 - 2015
Kommunestyremedlemmer
04966: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn og alder (F) 2003 - 2015
04964: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, alder og parti/valgliste 2003 - 2015
04813: Kommunestyremedlemmer, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (K) 1999 - 2015
05005: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og utdanning 2003 - 2015
05004: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, utdanning og parti/liste 2003 - 2015
04980: Kommunestyremedlemmer, etter landbakgrunn og parti/liste 2003 - 2015
Formannskapsmedlemmer
04812: Formannskapsmedlemmer, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (K) 1987 - 2015
04806: Formannskapsmedlemmer og gjenvalgte formannskapsmedlemmer i kommunestyret, etter kjønn (F) 1987 - 2015
04804: Formannskapsmedlemmer og gjenvalgte formannskapsmedlemmer i kommunestyret, etter kjønn og parti/valgliste ved kommunestyrevalget 1987 - 2015
Ordførere
04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015
09494: Ordførere og representanter, etter kjønn og parti/valgliste ved kommunestyrevalget 1995 - 2015
04774: Kvinnelige ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (F) 1987 - 2015
04771: Varaordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (F) 1987 - 2015
04775: Kvinnelige varaordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (F) 1999 - 2015
04773: Kommuner, etter parti/valgliste for ordfører og varaordfører 1987 - 2015
Fylkestingsmedlemmer
04967: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn og alder 2003 - 2015
04968: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn, parti/valgliste og alder 2003 - 2015
04809: Medlemmer til fylkestinget, etter parti/valgliste ved fylkestingsvalget (F) 1987 - 2015
04996: Medlemmer til fylkestinget, etter landbakgrunn 2003 - 2015
04992: Fylkestingsmedlemmer og gjenvalgte fylkestingsmedlemmer, etter kjønn (F) 2003 - 2015
04981: Fylkestingsmedlemmer og gjenvalgte fylkestingsmedlemmer, etter kjønn og parti/valgliste 2003 - 2015
Fylkesutvalgsmedlemmer
04807: Fylkesutvalgsmedlemmer, etter parti/valgliste ved fylkestingsvalget (F) 1983 - 2015
04811: Fylkesutvalgsmedlemmer og gjenvalgte fylkesutvalgsmedlemmer, etter kjønn (F) 1987 - 2015
04810: Fylkesutvalgsmedlemmer og gjenvalgte fylkesutvalgsmedlemmer, etter kjønn og parti/valgliste ved fylkestingsvalget 1987 - 2015
Listekandidater
10912: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste og kjønn (K) 2007 - 2015
06523: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og alder 2007 - 2015
06524: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og næring (SN2002) (prosent) (F) 2007 - 2015
06525: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (prosent) 2007 - 2015
06530: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter yrkesstatus og kjønn (prosent) (F) 2007 - 2015
06531: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og yrkesstatus 2007 - 2015
10922: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter landbakgrunn og parti/liste 2007 - 2015
06533: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, utdanning og parti/valgliste 2007 - 2015
06534: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og utdanning (prosent) (F) 2007 - 2015
06541: Listekandidater til kommunestyrevalget med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn 2007 - 2015
06551: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og bruttoinntekt (prosent) (F) 2007 - 2015
06552: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, bruttoinntekt og parti/valgliste (prosent) 2007 - 2015
06553: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og alder 2007 - 2015
06535: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter parti/valgliste (F) 2007 - 2015
06537: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn og alder (F) 2007 - 2015
06538: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, alder og parti/valgliste (prosent) 2007 - 2015
06539: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, utdanning og parti/valgliste (prosent) 2007 - 2015
06540: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (prosent) 2007 - 2015
06550: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, parti/valgliste og yrkesstatus (prosent) 2007 - 2015
06556: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn og bruttoinntekt (F) 2007 - 2015
06557: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, bruttoinntekt og parti/liste 2007 - 2015
Avslutta tidsserier
04965: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn og ettårig alder (avslutta serie) 2003 - 2011
04978: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, parti/liste og yrkesstatus (avslutta serie) 2003 - 2011
04973: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2011
04977: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og yrkesstatus (avslutta serie) 2003 - 2011
04969: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2011
05009: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, bruttoinntekt og parti/liste (avslutta serie) 2003 - 2011
05006: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og bruttoinntekt (avslutta serie) 2003 - 2011
04979: Kommunestyremedlemmer, etter landsdel og landbakgrunn (avslutta serie) 2003 - 2011
04798: Medlemmer, gjenvalgte medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret, etter kjønn (F) (avslutta serie) 1979 - 2011
04803: Medlemmer, gjenvalgte medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret, etter kjønn og parti/liste (avslutta serie) 1987 - 2011
05002: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn og yrkesstatus (avslutta serie) 2003 - 2011
05000: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn og utdanning (avslutta serie) 2003 - 2011
04999: Medlemmer til fylkestinget, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2011
04808: Varamedlemmer til fylkestinget, etter parti/valgliste ved fylkestingsvalget (F) (avslutta serie) 2003 2003 - 2003
06532: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter landbakgrunn og parti/liste (avslutta serie) 2007 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken