Kommunestyre- og fylkestingsvalget

01181: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) 1975 - 2015
11001: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og endringer i prosentpoeng fra forrige valg (K) 2011 - 2015
09476: Fylkestingsvalget. Stemmer og valgdeltakelse (K) 1975 - 2015
01177: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetidspunkt (K) 1975 - 2015
01175: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmesteder (K) 1991 - 1999
11059: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn, alder, utdanningsnivå, statsborgerskap, innvandringskategori, landbakgrunn, antall ganger en hadde stemmerett og utvalgte kommuner (prosent) (K) 2007 - 2015
01180: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) 1945 - 2015
08346: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og bydel/valgkrets i utvalgte kommuner (prosent) (B) 1999 - 2015
10998: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og endringer i prosentpoeng fra forrige valg (K) (avslutta serie) 2007 - 2015
10804: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter stemmetidspunkt og parti/valgliste (K) 2007 - 2015
09475: Kommunestyrevalget. Stemmer og valgdeltakelse (K) 1955 - 2015
Avslutta tidsserier
01178: Kommunestyrevalget. Avgitte stemmer, etter stemmetype (K) (avslutta serie) 1955 - 2007
01179: Fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetype (K) (avslutta serie) 1975 - 2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken