Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

07155: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (mill. kr), SN2007 1985 - 2018
07154: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (mill. kr), SN2007 1985K1 - 2018K1
08147: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft. Sesongjustert (2005=100), SN2007 1990K1 - 2018K1
08050: Antatte og påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart og registreringstidspunkt (mill. kr) 2002 - 2018
04170: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart (mill. kr) 1985 - 2017
09602: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart (mill. kr) 2001K1 - 2017K4
Avslutta tidsserier
05495: Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport (avslutta serie) 1985 - 2016
04171: Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart (mill. kr) (avslutta serie) 1985K1 - 2015K1
04172: Påløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift (mill. kr) (avslutta serie) 1985K1 - 2015K1
03223: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), etter næring (SN2002) og varetype (avslutta serie) 1989K1 - 2009K1
06545: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), SN2002 (avslutta serie) 1990 - 2009
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken